اخبار کرونا اومیکرون- 2021

اخبار کرونا مجله ی نیویورک تایمز ،در روز پنج شنبه 27 ژانویه ی 2021 در گزارشی اعلام کرد :” با وجود افراد زیادی که واکسینه نشدند و پیدایش جهش های جدید ویروس کرونا ، این ویروس احتمالاً به تهدیدی پایدار اما قابل کنترل تبدیل خواهد شد. کاهش مبتلایان ، برخی از مردم را خوش بین کرده است که گونه امیکرون ویروس کرونا نشان دهنده ی آغاز پایان این پاندمی است.”
تست آنلاین کرونا ( رایگان ) کاهش مبتلایان در جهان بعد از چند هفته ی پر فشار که به نظر میرسید گونه ی امیکرون همه ی مردم را، من جمله کسانی که واکسن زدند و تقویت شدند، مبتلا میکند ؛ بالاخره ایالت متحده ی آمریکا شاهد نشانه های امید بخش است . به دلیل کاهش مبتلایان در بسیاری از نقاط این کشور، بسیاری از مردم امیدوارند که این موج ، موج آخر این جنگ طولانی با ویروس کرونا باشد.
سلامت بهترین واکسن کرونا در ج..