۱۱ راه مهم و حیاتی برای نجات از پیک امیکرون

دوره قرنطینه واقعی امیکرون پنج روز نیست حداقل ۱۰ روز است. اگر امیکرون گرفتید، حتماً استراحت مطلق کنید و حداقل ۱۰ روز بعد به دیدن افراد دیگر و مخصوصا افراد در معرض خطر بروید.   به گزارش ایسنا، عصر ایران نوشت: «امیکرون سویه غالب کرونا شده و اکثر خانواده‌های ایرانی درگیر این بیماری شده‌اند. بنابراین …

۱۱ راه مهم و حیاتی برای نجات از پیک امیکرون ادامه »