دلیل ایجاد کم‌خونی در ورزشکاران زن چیست

کم خونی مشکلی است که به دلیل کمبود گلبول‌های قرمز خون و هموگلوبین ایجاد می‌شود. این مساله باعث کاهش اکسیژن رسانی به بدن می‌شود. کم خونی مشکلی است که اکثرا ورزشکاران زن حرفه‌ای به آن دچار می‌شوند. کم خونی مشکلی است که به دلیل کمبود گلبول‌های قرمز خون و هموگلوبین ایجاد می‌شود. این مساله باعث …

دلیل ایجاد کم‌خونی در ورزشکاران زن چیست ادامه »