نسخه وزارت بهداشت برای سرطان

سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همزمان با آغاز کمپین ملی مبارزه با سرطان، نقش ورزش در جلوگیری از بروز سرطان‌های مختلف را تشریح کرد.   سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همزمان با آغاز کمپین ملی مبارزه با سرطان، نقش ورزش در …

نسخه وزارت بهداشت برای سرطان ادامه »