گرماي زياد براي زنان باردار مضر است

گروهي از پزشكان بين‌المللي تاكيد كردند زنان باردار بايد در اين دوران خود را نسبتا خنك نگه دارند چون نتايج يك بررسي جديد نشان داده است كه بين افزايش دماي بدن در زمان بارداري و افزايش احتمال زايمان‌هاي پيش از موعد، بارداري‌هاي كوتاه مدت و حتي مرده زايي، رابطه مستقيم وجود دارد. به گزارش سرويس …

گرماي زياد براي زنان باردار مضر است ادامه »