ابتلا به شپش سر ارتباطي با رعايت بهداشت ندارد

ایسنا/فارس ‌ابتلا به شپش سر، در همه گروه‌ها ديده مي‌شود، براي اين بيماري ثروتمند و فقير، شهري و روستايي، دختر و پسر و سن و سال افراد تفاوتي ندارد و نمي‌توان علت را در توجه افراد به بهداشت جست و جو كرد. شپش سر شايد عادل‌ترين بيماري است كه همه را به شكل يكسان تهديد …

ابتلا به شپش سر ارتباطي با رعايت بهداشت ندارد ادامه »