هفته بیستم بارداری بهترین زمان برای تشخیص بیماری‌های مادرزادی قلب

یک متخصص قلب و عروق با قابل درمان خواندن اغلب بیماری‌های قلبی، هفته بیستم بارداری را بهترین زمان برای تشخیص بیماری‌های مادرزادی قلبی عنوان کرد. یک متخصص قلب و عروق با قابل درمان خواندن اغلب بیماری‌های قلبی، هفته بیستم بارداری را بهترین زمان برای تشخیص بیماری‌های مادرزادی قلبی عنوان کرد. دکتر نیلوفر سمیعی در گفت‌وگو …

هفته بیستم بارداری بهترین زمان برای تشخیص بیماری‌های مادرزادی قلب ادامه »