قبل از خواب میوه بخورید ‌

مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم ‌پزشکی کرمانشاه اظهار کرد: مصرف میوه قبل از خواب می‌تواند به بهتر خوابیدن افراد کمک کند.   مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم ‌پزشکی کرمانشاه اظهار کرد: مصرف میوه قبل از خواب می‌تواند به بهتر خوابیدن افراد کمک کند.   دکتر سید مصطفی نچواک در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری …

قبل از خواب میوه بخورید ‌ ادامه »