توليد ساختار شبكيه چشم با استفاده از سلولهاي بنيادي خون

محققان دانشگاه «ويسكانسين مديسون» براي نخستين بار در جهان موفق شدند با استفاده از سلول‌هاي بنيادي مشتق از خون انسان، ساختار اوليه شبكيه چشم را توليد كنند. محققان دانشگاه «ويسكانسين مديسون» براي نخستين بار در جهان موفق شدند با استفاده از سلول‌هاي بنيادي مشتق از خون انسان، ساختار اوليه شبكيه چشم را توليد كنند. به …

توليد ساختار شبكيه چشم با استفاده از سلولهاي بنيادي خون ادامه »