احتمال انتقال ویروس از ناقل کرونا بدون ماسک، صد در صد است

سرپرست مرکز بهداشت بجنورد گفت: اگر ناقل کرونا ماسک نداشته باشد و فرد مقابل وی نیز ماسک نزده باشد، احتمال انتقال ویروس به فرد سالم قطعی است.   دکتر ابراهیم بازخانه ای اظهار کرد: اگر ناقل کرونا ماسک نداشته باشد، اما فرد سالم ماسک زده باشد، احتمال سرایت 70 درصد است.   به گزارش ایسنا، …

احتمال انتقال ویروس از ناقل کرونا بدون ماسک، صد در صد است ادامه »