شير مادر خاصيت ويروس‌كشي قوي دارد

پزشكان در يك مطالعه جديد دريافتند شير مادر خاصيت ويروس‌كشي قوي دارد و مي‌تواند از بدن در برابر انتقال ويروس ايدز از راه دهان محافظت كند. پزشكان در يك مطالعه جديد دريافتند شير مادر خاصيت ويروس‌كشي قوي دارد و مي‌تواند از بدن در برابر انتقال ويروس ايدز از راه دهان محافظت كند. به گزارش سرويس …

شير مادر خاصيت ويروس‌كشي قوي دارد ادامه »