مهم‌ترین علت انسجام نداشتن جامعه پزشکی، تعارضات درون‌صنفی است

ایسنا/خوزستان رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز با بیان اینکه مهم‌ترین علت انسجام نداشتن جامعه پزشکی تعارضات درون‌صنفی است، افزود: اگر انسجام درونی جامعه پزشکی حفظ نشود، روندهای موجود که روزبه‌روز به انشقاق جامعه پزشکی دامن می‌زنند تداوم پیدا می‌کنند و این مسأله جز آنکه پزشکان را بیش از پیش در معرض تعارضات و نقض …

مهم‌ترین علت انسجام نداشتن جامعه پزشکی، تعارضات درون‌صنفی است ادامه »