کره‌شمالی داروی همه مریضی‌ها را کشف کرد؛ از مرس و سرطان گرفته تا ایدز!

کره شمالی می‌گوید واکسن “بسیار موثری” برای درمان بیماری‌های “مرس”، “ابولا” و “ایدز” کشف کرده است؛ بیماری‌هایی که علم پزشکی مدرن در درمان آنها ناتوان مانده است.   کره شمالی می‌گوید واکسن “بسیار موثری” برای درمان بیماری‌های “مرس”، “ابولا” و “ایدز” کشف کرده است؛ بیماری‌هایی که علم پزشکی مدرن در درمان آنها ناتوان مانده است. …

کره‌شمالی داروی همه مریضی‌ها را کشف کرد؛ از مرس و سرطان گرفته تا ایدز! ادامه »