خطر بروز اختلالات خودایمنی در تماس با جیوه

بررسی جدیدی که به تازگی توسط محققان دانشگاه میشیگان انجام شده حاکی از این است که تماس با جیوه حتی به ‌میزانی‌ که امن تلقی می‌شود، ممکن ‌است عامل خطرزایی برای اختلالات خودایمنی در میان زنان در سن باروری باشد.   بررسی جدیدی که به تازگی توسط محققان دانشگاه میشیگان انجام شده حاکی از این …

خطر بروز اختلالات خودایمنی در تماس با جیوه ادامه »