انجام عمل جراحی کاشت حلزون شنوایی با پروتزهای جدید در شیراز

یک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: عمل جراحی پیشرفته کاشت حلزون شنوایی با کمک پروتزهای جدید، برای دو بیمار ناشنوا در بیمارستان فوق تخصصی پیوند اعضای ابوعلی سینا شیراز، با موفقیت انجام شد.   دکتر سید بصیر هاشمی دوشنبه 30 دیماه با اشاره به امکانات و تجهیزات جدید بیمارستان پیوند ابوعلی سینا …

انجام عمل جراحی کاشت حلزون شنوایی با پروتزهای جدید در شیراز ادامه »