متابولونيوم؛ جديدترين روش تشخيص سلامت جنين در كشور

دبير اجرايي سومين كنگره بين‌المللي و هجدهمين كنگره ملي متخصصان باروري و ناباروري كشور از ارائه جديدترين روش تشخيص سلامت جنين موسوم به «روش متابولونيوم» در اين كنگره خبر داد و گفت: در اين روش با توجه به عملكرد متابوليسم، بهترين جنين از نظر مصرف مواد و سرعت جذب و دفع آن انتخاب و وارد …

متابولونيوم؛ جديدترين روش تشخيص سلامت جنين در كشور ادامه »