موفقیت محققان ایرانی در درمان کهیر مزمن به روش سرم تراپی

محققان گروه ایمونولوژی دانشگاه پزشکی مشهد موفق به درمان بیماری کهیر مزمن به روش اتولوگوس شدند. محققان گروه ایمونولوژی دانشگاه پزشکی مشهد موفق به درمان بیماری کهیر مزمن به روش اتولوگوس شدند. به گزارش سرویس علمی ایسنا، دکتر مجید جعفری از محققان این طرح در دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: کهیر مزمن یکی از …

موفقیت محققان ایرانی در درمان کهیر مزمن به روش سرم تراپی ادامه »