۱۰ هزار پرستار فعال در دوران کرونا خانه نشین شده اند

رئیس سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه اکنون ۱۰ هزارنفر از نیروهای طرحی پرستاری خانه نشین شده اند،گفت: قانون تعرفه گذاری در انتظار اجرایی شدن است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس، محمد میرزابیگی،رئیس سازمان نظام پرستاری در نشست خبری با اشاره به دوره پنجم فعالیت این سازمان، بیان داشت: در خصوص حقوق و معیشت اتفاقاتی در دولت قبل افتاد و از این دولت نیز انتظاراتی داریم.
وی ادامه داد:مهمترین بحث ورود به موضوع تعرفه گذاری بود که امروز به عملیاتی شدن آن رسیده ایم.
رئیس سازمان نظام پرستاری با تاکید بر اینکه فرصت ورود به حاشیه سازی نداریم،گفت:کرونا فضایی ایجاد کرد و یک شبه قیامتی بود اما جامعه پرستاری دقیقه و ثانیه ای را تعطیل نکردند.
میرزابیگی با بیان اینکه این موضوع نشان از اوج کاری پرستاران دارد گفت: نه دور کار شدند و نه کاهش ساعت کاری داشتند.
وی ابراز کرد:موضوع بیوتروریسم و احتمال آن منتفی نیست و اگر این بوده باشد و در آینده بخواهد وجود داشته باشد باید خیلی دقیق تر و حساب شده تر به این موضوع پرداخته شود.
رئیس سازمان نظام پرستاری با تاکید بر اینکه زیر ساخت‌های نظام سلامت باید جدی تر تجهیز..