پرستاران مهاجرت می‌کنند، مسئولان تماشا

مهاجرت پرستاران از کشور موضوع تازه‌ای نیست اما روند افزایشی و تشدید آن به ویژه در چند سال اخیر بر کسی پوشیده نیست. مساله‌ای که دیگر از دایره انکار عبور کرده و آشکار است. علل مختلفی هم دارد اما مساله‌ای که مغفول مانده، نبود برنامه و رویکرد فعالانه مسئولان در برخورد با این پدیده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا،موضوع مهاجرت پرستاران در کشور در سال های اخیر به یک معضل پیچیده تبدیل شده است. مساله‌ای که به طور کلی با دو رویکرد مواجه است. عده‌ای مهاجرت پرستاران را از کشور، یک تهدید بزرگ برای نظام سلامت می‌دانند و معتقدند مهاجرت پرستاران موجب کمبود بیشتر پرستار، افزایش سختی کار و نارضایتی پرستاران و بیماران شده است و باید به هر شکل ممکن جلوی افزایش مهاجرت پرستاران گرفته شود زیرا کمبود پرستاران به بحران بزرگی برای کشور تبدیل شده است. از طرفی عده‌ای نیز مهاجرت پرستاران را یک فرصت و یک مساله جهانی و آن را نشانه کیفیت و توانمندی پرستاران ایران می‌دانند که باید از این فرصت برای حضور در بازارهای بین‌المللی استفاده کنیم.
در مورد میزان مهاجرت پرستاران از کشور آمارهای مختلفی گفته شده است که ..

انتظارات پرستاران از تعرفه‌ها در نسخه جدید برآورده می شود

مدیرکل دفتر توانمندسازی معاونت پرستاری وزارت بهداشت، از اصلاح و بازبینی تعرفه‌های پرستاری خبر داد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، عباس عباس زاده، در کارگاه “آموزش و هم اندیشی در خصوص دستور العمل بازتوزیع تعرفه خدمات پرستاری”، اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را از مهم‌ترین اقدامات برشمرد و گفت: این قانون پس از ۱۵ سال با همت دولت و حمایت‌های رهبری مورد توجه قرار گرفت تا یکی از مطالبات بر زمین مانده پرستاران با پیگیری‌های مستمر وزارت بهداشت اجرایی شود.
وی افزود: اجرای این قانون در حوزه پرستاری در دنیا یک تجربه تازه است و طبیعی است که در مسیر اجرا، چالش‌ها و مشکلاتی وجود داشته باشد. بنابراین معتقدیم با همفکری، چالش‌ها و مشکلات رفع خواهد شد و این مهم در نسخه دوم نسبت به نسخه نخست و در نسخه سوم نسبت به نسخه دوم دستورالعمل بازتوزیع کاملاً مشهود است.
عباس‌زاده با بیان اینکه در ویرایش‌های جدید دستورالعمل بازتوزیع انتظارات پرستاران در بخش‌های مختلف بالین دیده خواهد شد، افزود: این جلسه جهت بررسی چالش‌های دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و رفع ایرادات و موارد قابل اصلاح نسخه سوم تش..

انصراف پرستاران از اضافه‌کار اجباری

پرستاران پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به مبلغ بسیار ناچیز هر ساعت اضافه کار پرستاران و با در دست داشتن نامه‌هایی از انجام شیفتهای اضافه کار اجباری انصراف دادند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان امروز، این پرستاران به‌ عدم تعریف بسته خدمتی برای خدمات پرستاران پیش بیمارستانی، عدم اجرای صحیح قانون تعرفه‌گذاری در حوزه پیش بیمارستانی، پرداخت مبالغ بسیار پایین و ناچیز تحت عنوان تعرفه پرستاری، پایین بودن مبلغ اضافه کار و اجباری بودن آن، معترض هستند.
آنها به صورت دسته جمعی از انجام شیفت‌های اضافه کار اجباری انصراف دادند. آن‌ها می‌گویند: شاید با این کار صدای اعتراض‌مان به گوشِ مسئولان کشور برسد و فکری به حال فرسودگیِ ما و کمبودِ نیرو کنند.